Samsun Tekkeköy Belediyesi
Kentsel Tasarım Projesi

Rapor

Tasarımın yapılacağı cadde, Tekkeköy’ün en işlek caddesi 
konumundadır. İlçenin en önemli çekim noktasıdır. Caddeyi
saran yoğun konut ve ticari alan dokusu bulunduğu alana
oldukça çarpık konumlanmış, neredeyse hiç bir yapı cadeye
belirli bir düzen içerisinde yerleşmemiştir.

Bu noktada, istenen ihtiyaç programı dahilinde caddenin gereksinim
duyduğu düzenleme / yeniden yapılandırma ele alınırken,
bu çarpık konumlanma pozitif yönde tasarıma katılmaya çalışılmıştır.

Hiç bir aksın başka bir aksı tutmadığı bina, ara yol, vs. izlerinin
oluşturmuş olduğu kaotik yönlendirme kullanılarak, cadde boyunca
süregelen ve bünyesinde çeşitli kent mobilya elemanlarını ve yeşil
bandı barındıran kompleks tasarım oluşturulmuştur.

Tasarımın, caddede varolan tüm yapı ve yolların izleri ile şekilenip,
yeni bir yaşantı ortaya koyması, aynı zamanda da içinde bulunduğu
ve alışkanlıklara sahip olan proje alanına eklemlenmesi sağlanmıştır. 

Görseller